MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kto może dołączyć

W ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapraszamy zainteresowane strony do dołączenia do jej członków. Chęć podpisania zobowiązania może wyrazić każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, władze lokalne, instytucja badawcza, uczelnia wyższa lub szkoła z dowolnego państwa członkowskiego UE. Zachęcamy do podpisania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa, wszystkie podmioty niezależnie od ich wielkości i formy działalności. Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało 3800 sygnatariuszy (a liczba ta wciąż rośnie), dzięki czemu Karta nieprzerwanie inspiruje i wspiera wyjątkowe i kreatywne formy zaangażowania w działania mające na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

Jest to forma zaproszenia ze strony Komisji Europejskiej do podejmowania konkretnych działań, oceny wyników oraz pogłębiania świadomości dotyczącej konieczności zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Wszystkie jednostki, które przystępują do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uzyskują rzeczywiste wsparcie. Działania i inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drogach przeprowadzane przez członków naszej społeczności są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Karcie. Pozwala to uczyć się od siebie i wzajemnie inspirować, aby przeprowadzać podobne, czy nawet jeszcze bardziej nowatorskie działania.

Podpisując zobowiązanie, członkowie mogą w pozytywny sposób wpłynąć na następujące istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, które stanowią podstawę zintegrowanego podejścia do kwestii związanych z bezpieczeństwem na drogach:

  • Bezpieczeństwo pojazdów: innowacja, urządzenia zabezpieczające, polityka dotycząca regulacji pojazdów.
  • Bezpieczeństwo infrastruktury: bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, ocena wpływu bezpieczeństwa na drodze.
  • Zachowanie użytkownika ruchu drogowego: głębsza świadomość, wyższy poziom umiejętności i większe zaangażowanie.

Zaangażowani członkowie nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia liczby ofiar (śmiertelnych) każdego roku, ale poprzez swoje działania łagodzą także wpływ wypadków drogowych na środowisko, ograniczając tym samym ogromne koszty, zwiększając uwagę publiczną i podnosząc poziom odpowiedzialności w obrębie własnego przedsiębiorstwa.