MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Hoe sluit je aan bij het Handvest?

Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid doet een oproep om toe te treden tot het ledenplatform. Elke onderneming, vereniging, lokale overheid, onderzoekscentrum, universiteit en school van gelijk welke Europese lidstaat kan het Handvest ondertekenen. Van multinationals tot kleine ondernemingen, instanties van alle soorten en omvang hebben reeds de stap gezet om het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid te ondertekenen. Het platform telt op dit ogenblik meer dan 4000 handtekeningen, en het motiveert en ondersteunt voortdurend unieke, creatieve initiatieven om het aantal verkeersongevallen te verminderen.

De Europesese Commissie nodigt u uit om concrete acties te ondernemen, resultaten te beoordelen en het bewustzijn aan te scherpen dat het noodzakelijk is om het aantal verkeerongevallen terug te dringen.

Alle entiteiten die zich verbinden door het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid krijgen daadwerkelijke erkenning. Verkeersveiligheidsacties en -initiatieven van onze leden worden voorgesteld aan het publiek op onze website. Dat stelt anderen in staat om te leren en inspiratie op te doen om gelijkaardige of zelfs innovatievere acties op te zetten.

Door een verbintenis te ondertekenen, kunnen de deelnemers een positieve impact hebben op een of meer van volgende veiligheidsthema's die de ruggengraat vormen van een geïntegreerde aanpak van verkeersveiligheid:

  • Veiligheid van voertuigen: innovatie, veiligheidsvoorzieningen, beleid rond reglementering van voertuigen;
  • Veiligheid van de infrastructuur: veiligere wegeninfrastructuur, verkeersveiligheidseffectenbeoordeling van wegen;
  • Gedrag van de weggebruiker: beter inzicht, betere vaardigheden en positieve houding.

Aangesloten leden leveren niet alleen een bijdrage om ieder jaar het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen, hun acties reduceren ook de impact van verkeersongevallen op het milieu, verminderen de financiële kosten, zorgen voor meer publieke aandacht en versterken hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onderteken het Handvest

Wil je een deel worden van de gemeenschap rond het Handvest? Wil je geïnformeerd en geïnspireerd worden? Wil je bijdragen aan de Europese dialoog rond verkeersveiligheid? Onderteken het Handvest hier en word lid in niet meer dan een paar minuten. Samen redden we levens!