MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kas gali prisijungti

Europos kelių saugos chartija ragina daugiau suinteresuotų šalių prisijungti prie jos bendruomenės narių. Bet kuri įmonė, asociacija, vietos valdžios institucija, tyrimų institutas, universitetas ar mokykla iš bet kurios ES valstybės narės turi teisę pasirašyti įsipareigojimą. Nuo tarptautinių korporacijų iki smulkių įmonių, visų formų ir dydžių ūkio subjektai gali pasirašyti Europos kelių saugos chartiją. EKS Chartija, kurią pasirašė 3800 subjektų, nuolat skatina ir remia unikalius, kūrybingus įsipareigojimus, kuriais siekiama sumažinti mirčių skaičių keliuose.

Tai Europos Komisijos kvietimas imtis konkrečių veiksmų, įvertinti rezultatus ir labiau informuoti apie būtinybę mažinti mirčių skaičių keliuose.

Pripažinimo sulaukia visi subjektai, kurie vykdo Europos kelių saugos chartiją. Apie mūsų narių vykdomus kelių saugos veiksmus ir iniciatyvas skelbiama viešai Chartijos interneto svetainėje. Toks matomumas kitiems leidžia mokytis ir pasisemti įkvėpimo vykdyti panašias ar net daugiau novatoriškų veiklų.

Pasirašydami įsipareigojimus dalyviai gali daryti teigiamą poveikį vienam ar keliems žemiau nurodytiems gyvybiškai svarbiems kelių saugos aspektams, kurie yra integruoto saugos keliuose požiūrio pagrindas:

  • Automobilių saugumas: inovacijos, saugos priemonės, transporto priemonių reglamentavimo politika.
  • Infrastruktūros saugumas: saugesnių kelių infrastruktūra, kelių saugos poveikio vertinimas.
  • Vartotojo elgsena: geresnis supratimas, patobulinti įgūdžiai ir tvirtesnis požiūris.

Įsipareigoję nariai ne tik padeda sumažinti mirčių ir aukų skaičių kiekvienais metais. Jų veiksmai taip pat mažina eismo įvykių poveikį aplinkai, mažina dideles finansines išlaidas, atkreipia visuomenės dėmesį ir stiprina jų pačių kolektyvinę atsakomybę.