MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Cé hé ar féidir leis bheith páirteach

Tá an Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre ag iarraidh ar thuilleadh páirtithe leasmhara bheith páirteach sa phobal ball atá aici cheana féin. Tá comhlacht, cumann, údarás áitiúil, institiúid taighde, ollscoil nó scoil ar bith ó aon bhallstát de chuid an AE i dteideal ceangaltas a shíniú. Idir chorparáidí ilnáisiúnta agus gnólachtaí beaga, spreagadh aonáin de gach cineál agus de gach méid leis an gCairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre a shíniú. Le 3,800 sínitheoir, líon atá ag dul in airde, spreagann agus tacaíonn Cairt ESB le ceangaltais shuaithinseacha, chruthaíocha le básanna ar bhóithre a laghdú.

Seo cuireadh ag an gCoimisiún Eorpach le gníomhartha nithiúla a chur i gcrích, le torthaí a mheasúnú agus le feasacht a spreagadh tuilleadh faoin riachtanas atá ann le básanna taisme ar bhóithre a laghdú.

Tugtar fíoraitheantas do gach aonán a thugann ceangaltas don Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre. Bíonn gníomhartha agus tionscnaimh shábháilteachta ar bhóithre a chuirtear i gcrích ag ár gcuid ball á gcur ar fáil don phobal trí mheán suíomh gréasáin na Cairte. Cuireann an infheictheacht seo ar chumas daoine eile bheith ag foghlaim agus bheith spreagtha le gníomhartha den chineál céanna a chur i gcrích, nó fiú gníomhartha atá níos nuálaí arís.

Trí cheangaltas a shíniú, is féidir le rannpháirtigh dul i bhfeidhm ar bhealach dearfach ar cheann amháin, ar a laghad, de na ceisteanna tábhachtacha seo a leanas a bhaineann leis an tsábháilteacht ar bhóithre, ceisteanna atá mar chnámh droma do chur chuige comhtháite i leith na sábháilteachta ar bhóithre:

  • sábháilteacht Fheithicle: Nuálaíocht, gléasanna sábháilteachta, beartais chláraithe fheithicle,
  • sábháilteacht infrastruchtúir: infrastruchtúir bhóthair níos sábháilte, measúnú tionchair faoin tsábháilteacht ar bhóithre,
  • iompar úsáideora: tuiscint mhéadaithe, scileanna feabhsaithe, agus dearcaí treisithe.

Ní chuireann baill thiomanta le laghdú líon na mbásanna agus na dtaismí gach bliain amháin; tá a gcuid gníomhartha ag laghdú tionchar timpeallachta na dtimpistí bóthair, rud a laghdaíonn an costas ard airgeadais, a mhéadaíonn aird an phobail agus a chuireann feabhas ar a gcuid freagrachta corparáidí féin.