MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kuka voi liittyä

Eurooppalainen tieliikenneturvallisuuden peruskirja kutsuu lisää sidosryhmiä mukaan jäsenyhteisöönsä. Yritykset, yhdistykset, paikalliset viranomaiset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset kaikissa EU:n jäsenvaltioissa voivat hakea sitoumuksen allekirjoittajaksi. Eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjan allekirjoittajiksi pyydetään kaikenlaisia yhteisöjä sekä yrityksiä monikansallisista konserneista pieniin toimijoihin. Mukana on jo 3 800 allekirjoittajaa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Peruskirjalla tuetaan luovia sitoumuksia maantiekuolemien vähentämiseksi.

Euroopan komissio pyytää ryhtymään konkreettisiin toimiin, arvioimaan tulokset ja lisäämään tietoisuutta maantiekuolemien vähentämistarpeesta.

Kaikki eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjaan sitoutuneet saavat tunnustusta.  Jäsenet toteuttavat tieliikenneturvallisuutta edistäviä toimia ja aloitteita, jotka ovat yleisön nähtävillä peruskirjan www-sivustolla. Näkyvyyden ansiosta muut voivat saada oppia ja innoitusta samankaltaisten tai entistä innovatiivisempien toimien toteuttamiseen.

Sitoumuksen allekirjoittaneet edistävät yhtä tai useampaa seuraavista elintärkeistä seikoista, joista muodostuu tieliikenneturvallisuutta edistävän integroidun lähestymistavan selkäranka:

  • ajoneuvojen turvallisuus: innovaatiot, turvalaitteet, ajoneuvojen sääntelypolitiikka
  • infrastruktuurin turvallisuus: turvallisemmat tieinfrastruktuurit, maanteiden turvallisuuden vaikutustenarviointi
  • tienkäyttäjien käyttäytyminen: ymmärryksen lisääminen, taitojen kohentaminen ja asenteiden vahvistaminen.

Sitoutuneet jäsenet edistävät osaltaan maantiekuolemien vähentämistä. Lisäksi heidän toiminnallaan vähennetään liikenneonnettomuuksien ympäristövaikutuksia, vähennetään muhkeita kustannuksia, lisätään yleistä tietoisuutta ja parannetaan omaa yritysvastuullisuutta.