MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kes võivad liituda

Euroopa Liiklusohutuse Harta kutsub uusi sidusrühmi ühinema olemasoleva liikmeskonnaga. ELi liikmesriikide kõik ettevõtted, ühingud, kohalikud ametiasutused, uurimisasutused, kõrgkoolid või koolid võivad esitada taotluse kohustuse allkirjastamiseks. Euroopa Liiklusohutuse Hartaga oodatakse liituma nii suuri rahvusvahelisi kontserne kui ka väikeettevõtteid, ühendusi ja organisatsioone olenemata nende vormist või suurusest. Euroopa Liiklusohutuse Harta, millel on praeguseks 3800 liiget ja mille liikmete arv üha kasvab, innustab liikmeid võtma ainulaadseid loomingulisi kohustusi liiklussurmade vähendamiseks ja toetab neid selles.

See on Euroopa Liidu üleskutse võtta konkreetseid meetmeid, hinnata tulemusi ja suurendada teadlikkust liiklusõnnetustest põhjustatud surmajuhtumite vähendamise vajadusest.

Kõiki Euroopa Liiklusohutuse Hartaga liitunuid tunnustatakse kogu südamest. Meie liikmete liiklusohutustegevust ja -algatusi tutvustatakse üldsusele harta veebisaidi vahendusel. Selline nähtavus võimaldab teistel õppida ja saada innustust samasuguste või veelgi uuenduslikumate tegevuste elluviimiseks.

Kohustust allkirjastades saavad osalejad mõjutada positiivselt üht või mitut elutähtsat liiklusohutusega seotud probleemi, mis moodustavad liiklusohutuse tervikliku käsitlusviisi selgroo:

  • sõidukite ohutus: uuendustegevus, ohutusseadised, sõidukite õiguslik regulatsioon;
  • taristu ohutus: ohutud teed, liiklusohutusalased mõjuhinnangud;
  • liikleja käitumine: suurem teadlikkus, paremad oskused ja teadlikumad hoiakud.

Kohustuse võtnud liikmed ei aita kaasa üksnes surmade ja ohvrite arvu vähenemisele igal aastal, vaid nende tegevus vähendab ka liiklusõnnetuste keskkonnamõju ja suuri rahalisi kulutusi, suurendab üldsuse tähelepanu ja soodustab nende enda vastutust ettevõttena.