MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Hvem kan tilmelde sig

Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed (ERSC) søger flere aktive medlemmer. Alle virksomheder, foreninger, lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, universiteter eller skoler fra alle EU-lande kan ansøge om at underskrive en forpligtelseserklæring. Enheder af enhver sammensætning og størrelse, fra multinationale koncerner til små virksomheder, anspores til at underskrive Charteret. Med stadig flere end 3.800 underskrivere tjener ERSC fortsat til at opmuntre og støtte unikke, kreative forpligtelser om at mindske antallet af trafikdrab.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed til at bidrage med konkrete aktioner, bedømme resultaterne og yderligere højne bevidstheden om behovet for at nedbringe antallet af trafikdrab.

Der ydes oprigtig anerkendelse af alle parter, der forpligter sig til Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed (ERSC). Aktioner og initiativer til fremme af trafiksikkerheden, som gennemføres af vores medlemmer, offentliggøres via ERSC's hjemmeside. Synligheden gør andre i stand til at lære og blive inspireret til at gennemføre lignende eller endda mere innovative aktioner.

Ved at underskrive en forpligtelse kan deltagerne øve positiv indflydelse på et eller flere trafiksikkerhedsemner, som danner rygraden i en sammenhængende tilgang til trafiksikkerhed:

  • køretøjssikkerhed: innovation, sikkerhedsanordninger, politik om køretøjsregulativer
  • infrastruktursikkerhed: sikrere vejinfrastrukturer, konsekvensanalyse for trafiksikkerhed
  • brugeradfærd: forøget forståelse, forbedrede færdigheder og styrkede holdninger

Forpligtede medlemmer bidrager ikke alene til at nedbringe det årlige antal dræbte og tilskadekomne. Medlemmernes aktioner mindsker således også trafikulykkers miljømæssige følgevirkninger og de store økonomiske omkostninger herved, styrker offentlighedens interesse og højner medlemsorganisationernes eget sociale ansvar.