MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kdo se může přidat

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu vyzývá, aby se ke stávající komunitě jejích členů přidali další. K podepsání závazku se může přihlásit každá společnost, sdružení, místní orgán veřejné správy, výzkumná instituce, univerzita či škola ze všech členských států EU.K podpisu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu vybízíme subjekty všech forem a velikostí, od nadnárodních korporací po malé podniky. Charta, kterou podepsalo 3 800 signatářů, trvale povzbuzuje a podporuje jedinečné kreativní závazky k omezení úmrtnosti v důsledku silničních nehod.

Toto je výzva Evropské komise k podnikání konkrétních akcí, hodnocení výsledků a dalším zvyšování povědomí o nutnosti omezit úmrtnost v důsledku silničních nehod.

Všem subjektům, které se zavážou k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Akce a iniciativy bezpečnosti silničního provozu, které provádějí naši členové, jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetové stránky charty. Tato viditelnost umožňuje ostatním, aby se poučili a inspirovali k podobným, či dokonce ještě inovativnějším akcím.

Podpisem závazku mohou účastníci pozitivně ovlivnit jednu nebo několik následujících životně důležitých otázek bezpečnosti silničního provozu, které tvoří páteř integrovaného přístupu k bezpečnosti silničního provozu:

  • bezpečnost vozidel: inovace, bezpečnostní zařízení, politiky předpisů týkajících se vozidel;
  • bezpečnost infrastruktury: bezpečnější silniční infrastruktura, posuzování dopadu na bezpečnost silničního provozu;
  • chování uživatelů: lepší porozumění, zlepšené nástroje, posílené postoje.

Členové, kteří podepsali závazek, nepřispívají pouze ke každoročnímu snižování počtu úmrtí a odstraňování jejich příčin. Jejich činnost také snižuje dopad dopravních nehod na životní prostředí, snižuje podstatné finanční náklady, zvyšuje pozornost veřejnosti a také vlastní korporátní odpovědnost signatářů.