MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kdo se může přidat

Европейската харта за пътна безопасност призовава повече заинтересовани страни да се присъединят към съществуващата общност от членове. Всяка фирма, асоциация, орган на местното самоуправление, научно-изследователски институт, университет или училище от всяка държава – членка на ЕС, има право да кандидатства за подписване на ангажимент.От многонационални корпорации до малки фирми, организации от всякакво естество и големина решават да подпишат Европейската харта за пътна безопасност. Със своите 3800 подписали членове, чийто брой постоянно расте, тя продължава да поощрява и поддържа забележителни и градивни ангажименти за намаляване на жертвите на пътя.

Европейската харта за пътна безопасност призовава повече заинтересовани страни да се присъединят към съществуващата общност от членове. Всяка фирма, асоциация, орган на местното самоуправление, научно-изследователски институт, университет или училище от всяка държава – членка на ЕС, има право да кандидатства за подписване на ангажимент.

 

От многонационални корпорации до малки фирми, организации от всякакво естество и големина решават да подпишат Европейската харта за пътна безопасност. Със своите 2300  подписали членове, чийто брой постоянно расте, тя продължава да поощрява и поддържа забележителни и градивни ангажименти за намаляване на жертвите на пътя.